Vi som var med när datorn fortfarande var ny minns med säkerhet disketter som användes för att lagra olika filer från dator. Detta var en tunn disk med en magnetremsa i mitten. Den fördes in i ett litet fack i själva datorn. Dessa började användas redan under 1970-talet och fram till 2000-talet.

Disketten var länge ett populärt alternativ när det kom till att lagra filer och annat. Dock började den avvecklas under 2006 när datorerna inte länge tillverkades med ett fack för dem. Detta berodde på att det började komma flera andra alternativ som var smidigare och hade ett större utrymme.

Historien bakom disketten

Det är IBM som ligger bakom disketten. Den var från början tänkt som ett sätt att lagra filer i deras stora datorer. År 1971 släpptes den även för kommersiellt bruk men det var få människor som då ägde en dator. Disketterna var från början stora men blev mindre och mer utvecklade.

När ny teknik kom minskade försäljningen av disketten rejält. Det gjordes flera försök att återlansera den men dessa misslyckades. När man kunde skicka filer direkt över internet och lagra filer på stickor som USB var det inte möjligt för disketten att mäta sig. Idag ses den som en retropryl inom teknikvärlden.

Olika typer av disketter

Det finns olika typer av disketter. Den vanligaste som vi nog alla har haft hemma är 8-tumsdisketten. Detta var den första storlek som IBM lanserade. Under åren fortsatte de att utveckla den och framförallt öka lagringsutrymmet på den. I slutet kunde du lagra så mycket som 1 200 KiB, vilket då ansågs som bra kapacitet.

5¼” togs fram som en ersättare till den tidigare nämnda åttatummaren. Denna var mindre i storleken och hade också större lagringskapacitet. Annars är den i princip identisk med sin föregångare. Dessa användes i flera olika datorer som IBM och Apple. Första gången som denna typ av disk lanserades var 1987.